Dekret Buduara Winnicy nr 1/2013

z dnia 17 lutego 2013 r.

  1. W uznaniu dla ogromnych zasług tow. Prezerwatywa Tradycji Radzieckiego dla rozwoju Mandragoratu Wandystanu, a także miasta Winnicy w szczególności, zmienia się nazwę dzielnicy Dolichy na Radzieck.

  2. Ponieważ nie godzi się, aby taka wybitna jednostka uhonorowana została jedynie nazwą dzielnicy, miastu Winnica nadaje się oficjalną nazwę Robotniczo-Włościańskie Ludowe Miasto Winnica-Radzieck.

  3. I co nam pan zrobisz?

  4. Dekret wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(—) Paulina Paweł Ciupak
Buduar Robotniczo-Włościańskiego
Ludowego Miasta Winnicy-Radziecka