Tupanie

Tupanie – ​wandny, proletariacki odpowiednik klaskania, które jest monarchofaszystowskie. Występuje wszędzie tam, gdzie w innych państwach się klaszcze. Kontrowersyjne jest pojęcie tupania rękami –​ ortodoksi twierdzą, że jest to odmiana klaskania i nie jest to wandne.