Pupkowice

Jako pierwsza z nowych wsi w SKOK otrzymała imię na część Mandragora (przez krótki okres zwana Pupkczynem).

Ulokowana na wyspie Wandei, w niezbyt wielkiej odległości od Genosse-Wanda-Stadt jest wspaniałą wsią która już zdążyła zasłynąć swoją agroturystyką. Lokalną atrakcją jest zwiedzanie stogów siana z niezwykle urodziwymi rozchełstanymi kołchoźnikami.

Wyspa Wandea