Obóz Nowoczesno-Radykalny

ONR - Obóz Nowoczesno-Radykalny. Sarmacka koalicja sejmowa w 2013 r., w skład której wchodziła m.in. Komunistyczna Partia Sarmacji (wandów). Głosiła ona poglądy demokratyczne, chciała zmniejszenia przywilejów książęcych. Próbowała ona wprowadzić suwerenność narodu, kadencyjność księcia, odpowiedzialność książęcą i wolną elekcję. Ostatecznie z przedstawionego programu nie udało się wprowadzić jedynie kadencyjności.

Z ramienia koalicji funkcję kanclerza sprawował Misza Kaku.