Nitopiesnitowilk

Nitopiesnitowilk
rzadkie ujęcie w warunkach naturalnych

Zwierze mityczne. Podobno występuje w wielu rejonach mikroświata, często jednocześnie – posiada nawet zdolność ich tworzenia, byle tylko w nich występować.

Mnoży się przez adopcję w zastraszającym tempie, ale równie szybko wymiera.