Margo Muzyk

Podlordzica Mandragoratu Wandystanu. Bohaterska budowniczyni kraju rad.

Początkowo w Księstwie Sarmacji. Posłanka do Izby Poselskiej.

Dobra towarzyszka.