Kalisz

Kalisz – ​wandejska ​jednostka wagi. Równa jest masie Międzynarodowego Wzorca Kalisza (tj. tow. Ryszarda Kalisza), według pomiaru dokonanego w listopadzie 2008 roku. W przeliczeniu na jednostki burżuazyjne, równa jest ona 138,8 kg.