Gromosław Struszyński

→ patrz: Aborcjusz Struszyński