Czyim jesteście klonem

Pytanie powitalne, kierowane do nowych mieszkańców Mandragoratu Wandystanu. Powstałe w atmosferze wizyt kilku klonów w Wandystanie, ma charakter przede wszystkim autoironiczny – Wandystan jest uznawany za tak hermetyczny, że jedynymi ludźmi, którzy mogą chcieć tu zamieszkać to klony tych co już tu mieszkają bądź zainteresowanych zagraniczniaków.