Austro-Węgry

Monarchia Austro-Węgierska to istniejące od 24 kwietnia 2005 r. państwo w Orientyce (zwanej lokalnie Ostią).

Budowane na wzór realowego państwa o tej samej nazwie, jednak z zachowaniem zasad właściwych dla mikronacji. Pierwsze i chyba jedyne państwo tego typu, któremu udała się ta sztuka w stopniu znośnym.

Władcy Austro-Węgier

Linki