Produkty

Bela sznurka do snopowiązałki Naszym podstawowym produktem, ku zaskoczeniu wszystkich, jest konopny sznurek. Jako towar najwyższej jakości, rozchwytywany i zawsze deficytowy, nie podlega obrotowi detalicznemu. Fabryka Sznurka im. tow. Szopo jest za to głównym dostawcą dla Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz wandejskiego wymiaru sprawiedliwości.

Bardzo rzadko Komisarz Ludowy ds. Finansów udziela pozwolenia na wywiezienie sznurka poza granice Mandragoratu.

Oprócz właściwego sznurka, dodatkowy warsztat przyzakładowy produkuje cieńszą konopną dratwę, wykorzystywaną w zakładach szewskich w całym kraju.

Tajemnica cudów, czyli zongyańskich splotów

Jest tajemnicą produkcji, więc chyba nie spodziewasz się, że napiszemy o niej na stronie Fabryki? Jeżeli jednak tak myślałeś, znaczy że nadajesz się na scholandzkiego szpiega. Zgłoś się natychmiast do najbliższego punktu reedukacji.