Podstawowe informacje

Wirtualne państwo

Mandragorat Wandystanu to wirtualne państwo, powstałe w XII 2004 roku. Wirtualne, bo większość przejawów jego istnienia pozostaje wyłącznie w przestrzeni internetu. Państwo, bo funkcjonuje jak organizm państwowy − w oparciu o poczucie wspólnoty, przynależności i samoidentyfikację, stanowione i przestrzegane jest prawo, toczy się polityka, powstają wytwory kultury.

Komunikacja

Podstawowymi środkami komunikacji między obywatelami i mieszkańcami Wandystanu jest lista dyskusyjna. Na użytek weteranów należy zaznaczyć, że nie jest to stara LDMW w serwisie yahoo.com, ale nowa lista na groups.io.

Z nową LDMW skomunikowany jest Bierut (medium o charakterze słupa ogłoszeniowego), z którego posty trafiają jednocześnie na listę dyskusyjną. Bierut funkcjonuje w ramach większego systemu SKOK - innym podsystemem komunikacyjnym, dawniej głównym, a obecnie pomocniczym jest Gierek.

Poza tymi podstawowymi środkami komunikowania, używany jest też serwis prasowy Wandea Ludu, gdzie można publikować i komentować artykuły, a czasem także Kanał IRC (rodzaj czatu).

Polityka

Głową państwa w Wandystanie jest wybierany w wyborach Prezydent. Również z wyborów pochodzi trzech urzędników tworzących Churał Ludowy (parlament) − nadający obywatelstwa Cenzor, nadzorujący sądownictwo Pretor i Trybun, który przewodniczy obradom Churału.

Gospodarka

Wielokrotnie podejmowane były mniej lub bardziej udane próby budowy systemu gospodarczego, symulującego obrót pieniędzy i dóbr, wytwórstwo etc. Obecnie rozwijany jest zaawansowany system SKOK który łączy zarówno narzędzia komunikacji, jak i część gospodarczą, oraz wiele modułów dodatkowych.

Kultura

Wandystan istnieje od ponad dekady, a jego zmienne dzieje pozostawiły duży ślad na kulturze, którą można odbierać jako dość hermetyczną. Oddziaływało na nią wiele czynników, zarówno związanych z wewnętrzną sytuacją, jak i wynikających z fascynacji pewnymi aspektami realnej historii, filmami i innymi wytworami kultury. Niektóre jej aspekty, jak choćby zawołanie „wypierdalać!” (wyrażające wbrew pozorom zachwyt, często stosowane jako wiwat), mogą być przy pierwszym zetknięciu niezrozumiałe. Warto jednak nie zrażać się i pytać starszych obywateli o znaczenie i pochodzenie takich form.