Szkoła

Logo

Adres instytucji

Szkoła Ogólnokształcąca
al. Pionierów Kibucu 2
Zejn Wanda, Zongya

Opis instytucji

Szkoła Ogólnokształcąca im. Pionierów Kibucu jest publiczną palcówką edukacyjną zapewniającą bezpłatne nauczanie dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Szkoła przygotowuje młode kibucniczki i młodych kibucników do wejścia w dorosłe życie kolektywnej wspólnoty, a także prowadzi podstawowe szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

Przedmioty szkole realizowane w palcówce:

Absolwentki i absolwenci Szkoły Ogólnokształcącej podejmują bezpośrednią pracę w kibucu, jak również zaciągają się do Sarmackiej Armii Ludowej lub kontynuują naukę na Ludowym Uniwersytecie Wandejskim bądź Politechnice Precelkhandzkiej.

Kiedyś

Szkoła kiedyś...

Dziś

...i szkoła dziś