Ekskomunik

Ekskomunik (właśc. Jezus Ipanienko, inne imiona i pseudonimy: Warol Kojtyła, Ekskomunik Spacjusz Kałamanawardze, Экскомуник かわまなWARぜ) tworzy od 2015 roku, proponując słuchaczom muzykę rewolucyjną w treści i estetyczną w formie, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologicznych z Ludowego Laboratorium Komputerowego, tj. Syntezatora Dźwięków XD-ELEKTRON.

Biogram zaczerpnięty z profilu na SoundCloudzie.