Zarządzenie TL nr 3/08/07 z dnia 27. sierpnia 2007 r. o utworzeniu instytucji Sekretarza TL d/s Dziennika Praw

Zarządzenie 3/08/07 r.

Zarządzenie Trybuna Ludowego o utworzeniu instytucji Sekretarza TL d/s Dziennika Praw

Mocą nadaną mi przez konstytucję MW i Lud, który mnie wybrał w wolnych i niezależnych wyborach zarządzam co następuję:

  1. Utworzyć instytucję Sekretarza Trybuna Ludowego d/s Dziennika Praw, w którego zakres obowiązków wchodzić będzie:

*przenoszenie wszelkich postanowień urzędników państwowych do Dziennika Praw

*przenoszenie wszelkich przyjętych przez Churał projektów ustaw/uchwał do Dziennika Praw, po zatwierdzeniu przez Trybuna wyników głosowań

  1. Podkreślić, że obowiązki te sekretarz będzie pełnił w oparciu o dyrektywę, którą otrzymał prywatnie.

  2. Odłożyć ustalenie wynagrodzenia za pracę do czasu uruchomienia pełną parą systemu C-2 oraz przyjęciu ustawy o finansach publicznych.

  3. Powołać towarzysza ŁUKASZA KŁODECKIEGO na pełniącego obowiązki sekretarza Trybuna Ludowego. Będzie p.o. do czasu ukończenia szkolenia w zakresie edycji stron Dziennika Praw, a także uzyskania przez niego obywatelstwa. Szkolenie przeprowadzam osobiście.

Z poważaniem

Arkadij "Mag" Michailowicz Magov-Radetzky OBYWATEL WANDYSTANU

Trybun Ludowy

GWS, 27. sierpnia 2007 r.

Oryginał postanowienia