Zarządzenie TL nr 2/07/07

Zarządzenie TL nr 2/07/07

O zmianie sposobu prowadzenia obrad Churału Ludowego

ZARZĄDZENIE

Korzystając z władzy nadanej mi przez Pracujący Lud wolnego Wandystanu oraz Konstytucję postanawiam:

I

1.Przenieść obrady Churału Ludowego na nową listę dyskusyjną znajdującą się pod adresem: http://groups.yahoo.com/group/wandystan-chural , na którą wiadomości można wysyłać korzystając z adresu: wandystan-chural@yahoogroups.com . Obrady prowadzone na LDMW utrudniają prace Churału.

2.Zarchiwizować na LDChL wszelkie zakończone debaty i inne sprawy dotyczące ChL jakie przeprowadzane były na LDMW przez ostatni miesiąc. Zostaną zarchiwizowane w formie pojedynczej wypowiedzi.

3.Przenieść aktywne wątki poruszane przez Churał włącznie ze wszystkimi dotychczasowymi wypowiedziami z LDMW na LDChL. Zostaną przeniesione w formie jednej wypowiedzi.

4.Unieważnić Rozporządzenie Trubuna Ludowego numer 1/07/07 z dnia 14 lipca 2007 roku "O sposobie przeprowadzanie obrad przez Churał Ludowy" ze względu na jego zdezaktualizowanie się. Zarządzenie wchodzi w życie dniem ogłoszenia.

II

Jednocześnie apeluję do:

1.kwiatonów - o zapisanie się w trybie pilnym na listę Churału Ludowego, jeżeli jeszcze nie są zapisani

2.ownerów LDChL - o nadanie mi statusu moderatora, gdyż jeszcze go nie posiadam.

III

Zobowiązuje się również do:

1.Publikowania na LDMW linków do nowych wątków pojawiających się na LDChL, tak by Lud Pracujący mógł bacznie obserwować poczynania swoich kwiatonów oraz komentować je.

Z czerwono-złotym pozdrowieniem

Arkadij Michaiłowicz Magov-Radetzky TRYBUN LUDOWY

GWS, 31. lipca 2007 r.