Zarządzenie TL nr 1/07/07

O sposobie przeprowadzania debat przez Churał Ludowy. Na podstawie władzy nadanej mi przez Konstytucję MW oraz Lud Wandejski zarządzam co następuje: 1.Debaty przeprowadzane będą na LDMW

2.Pierwsza wiadomość dotycząca tematu będzie wysłana przez Trybuna Ludowego lub osobę przez niego upoważnioną

3.Temat debaty powinien być jasno określony w temacie wiadomości oraz winien być poprzedzony znacznikiem [ChL]

4.W tematach oznaczonych [ChL] prawo głosu mają kwiatoni, trybun lub upoważnione osoby

5.W debatach, głównego tematu dyskusji winno się bezwzględnie przestrzegać i pilnować.

6.Jeżeli chce się skomentować temat debaty jednocześnie nie wnosząc nic do sprawy można to zrobić używając opcji "Odpowiedź" jednak z tematu należy usunąć znacznik [ChL] i w temacie jasno zaznaczyć , że ma to pośredni związek z głównym tokiem dyskusji.

7.Osoby. niebędące kwiatonami chcące uzyskać prawo udziału w debacie mogą się zgłosić wraz z propozycją swojej wypowiedzi do Trybuna Ludowego Punkty 2.-7. są konsekwencją punktu 1. Punkty 4. i 7. nie obowiązują w przypadku debaty oznaczonej jako "[ChL-publiczna]".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarządzenie nie ma na celu ograniczania czyjejkolwiek wolności, a jedynie usprawnienie i uporządkowanie prac Churału Ludowego.

Przestrzeganie tych zasad pomoże nam wszystkim. Na razie nie przewiduje się żadnych sankcji za nieprzestrzeganie powyższych zasad - zgodnie z założeniem, że wszyscy przestrzegać ich będą.

Z poważaniem

Arkadij Michaiłowicz Magov-Radetzky TRYBUN LUDOWY GWS, 14. lipca 2007 r.