Wybory prezydenckie 31.10 - 1.11.2015

Po pełnej burzy i naporu nocy, przewodniczący Ludowej Komisji Wyborczej, docent Lachogryz Halibut wyszedł chwiejnym nieco krokiem przed siedzibę komisji i ogłosił wreszcie zakończenie jej prac. Po przeanalizowaniu kart do głosowania, komisja podała do wiadomości wyniki wyborów do Churału a także wyborów Prezydenta MW, przeprowadzonych w dniach 24-25 października 2015 roku.

Do głosowania uprawnionych było 8 osób. We wszystkich głosowaniach wzięło udział po 7 osób, a zatem frekwencja wyniosła 87,5%

W wyborach kwiatońskich głosy rozłożyły się następująco:

Cenzor

Trybun

Pretor

W wyborach prezydenckich głosy rozłożyły się następująco:

W związku z powyższym komisja stwierdza, że urząd cenzora obejmuje z najwyższym wynikiem Paulina Natalia Wileńska, urząd pretora, również z najwyższym wynikiem, Wissarion Aleksandrowicz Konewcker-Skurwinowista, a urząd trybuna − drugi co do ilości zdobytych głosów Alojzy Pupka.

Ponadto komisja stwierdza, że Helmut Walterycz nie został wybrany prezydentem na kolejną kadencję, w związku z czym konieczne jest przeprowadzenie ponownych wyborów.

Alojzy Pupka vel Wziernik Fał I
Pretor