Wybory prezydenckie 2-3.3.2016

Ostateczne podliczenie kart przeciągnęło się w związku z niedyspozycją towarzysza przewodniczącego LKW. Komisja podaje jednak ostatecznie do wiadomości publicznej oficjalne wyniki wyborów na urząd Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, przeprowadzonych w dniach 2-3 marca 2016


Do głosowania uprawnionych było siedem osób. Głos oddało sześć osób, a zatem frekwencja wyniosła w przybliżeniu 86%.


Głosy rozłożyły się następująco:


W związku z powyższym Komisja stwierdza, że towarzyszka Paulina Natalia Wileńska została Drogą Liderką na kolejną kadencję!

Wypierdalać!

Alojzy Pupka vel Wziernik Fał I
Trybun