Wybory prezydenckie 17-18.9.2014

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki wyborów Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Wybory przeprowadzono w dniach 17-18 września 2014. Do głosowania uprawnionych było 11 osób. Głos oddało 6 osób. Na pytanie „Czy w wyborach na stanowisko prezydenta Mandragoratu Wandystanu popierasz Paulinę Natalię Wileńską?”, głosujący udzielili odpowiedzi:

W wyniku głosowania nowym prezydentem Mandagoratu Wandystanu została towarzyszka Paulina Natalia Wileńska.

Alojzy Pupka
Trybun