Wybory kwiatońskie 7-8.5.2015

Genosse-Wanda-Stadt, 9 maja 2015

Ludowa komisja wyborcza, po przerwie zarządzonej nocą przez jej przewodniczącego, docenta Lachogryza Halibuta, w związku ze zmęczeniem ogólnym materiału, wznowiła prace wraz z nastaniem wieczoru. Po przeanalizowaniu kart do głosowania, komisja podaje do wiadomości wyniki wyborów przeprowadzonych w dniach 7-8 maja 2015 roku.

Do głosowania uprawnionych było 13 osób. W wyborach pretora i trybuna głosowały po cztery osoby (frekwencja: 30,8%), w wyborach cenzora tylko trzy (frekwencja: 23%). Głosy rozłożyły się następująco:

Pretor

za Helmutem Walteryczem − 4 głosy przeciw Helmutowi Walteryczowi − 0 głosów

Cenzor

Prezerwatyw Tradycja Radziecki − 2 głosy Paulina Natalia Wileńska − 1 głos

Trybun

Helmut Walterycz − 0 głosów Alojzy Pupka aka Wziernik V − 4 głosy

W związku z powyższym, komisja stwierdza, że urząd pretora obejmuje Helmut Walterycz, urząd cenzora Prezerwatyw Tradycja Radziecki, a urząd trybuna − Alojzy Pupka.

Alojzy Pupka
Trybun