Wybory kwiatońskie 17-18.9.2014

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki wyborów kwiatońskich. Wybory przeprowadzono w dniach 17-18 września 2014. Do głosowania uprawnionych było 11 osób. Głos oddało 6 osób.

Wybory trybuna

Kandydatury uzyskały następujące poparcie:

W wyniku głosowania nowym trybunem został Alojzy Pupka.

Wybory pretora

Kandydatury uzyskały następujące poparcie:

W wyniku głosowania nowym pretorem został Prezerwatyw Tradycja Radziecki.

Wybory cenzora

Kandydatury uzyskały następujące poparcie:

W wyniku głosowania, wobec wyboru Alojzego Pupki na trybuna, nowym cenzorem został Helmut Walterycz von Automaten und Halbutometen.

Alojzy Pupka
Trybun