Postanowienie z dnia 26 grudnia 2007 r. w/s nadania obywatelstwa Aleksandrowi Pauliście ps. smogg

Na skutek wniesienia wniosku o nadanie obywatelstwa i przeprowadzenie rozpatrzenia owego wniosku pod sygnatura PB 01/12/07 postanawiam:

nadać obywatelstwo Alexandrowi "smogg" Pauliście (B0459).

W przedmiocie nadania obywatelstwa przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.

Przebieg rozpatrzenia wniosku

Oryginał postanowienia

Kamil "Awdiejew" Przedniewicz

Cenzor