Postanowienie z dnia 16 grudnia 2007 r. w/s stwierdzenia posiadania obywatelstwa przez Patryka Bonesa ps. snoob

Stwierdzam, że Patryk „snoob" Bones posiada obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu.

W przedmiocie dotyczącym obywatelstwa przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.

Kamil "Awdiejew" Przedniewicz

Cenzor

Oryginał postanowienia