Postanowienie z dnia 16 grudnia 2007 r. w/s nadania obywatelstwa Ivo Mariji de Folvil

Nadaje obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu Ivo Marija de Folvil (B0411).

W przedmiocie dotyczącym nadania obywatelstwa przysługuje skarga do Mandragora Socjogramu.


Kamil "Awdiejew" Przedniewicz Cenzor

oryginał postanowienia