Postanowienie z dnia 02 października 2007 r. w/s nadania obywatelstwa Markowi Lepkiemu ps. Szybkospust

Niniejszym na wniosek zainteresowanego nadaje obywatelstwo Mandragoratu Wandystanu tow. Markowi Lepkiemu ps. Szybkospust.

Prosze KLInf o dokonanie niezbednych zmian

khand p.o. cenzora

Oryginał postanowienia