Postanowienie prezydenta z dnia 17. czerwca 2007 r. MW w/s powołania buduara Genosse-Wanda-Stadt

Niniejszym powoluje Tow. Gromoslawa Struszynskiego na stanowisko buduara miasta stolecznego Genosse-Wanda Stadt.

Postanowienie wchodzi w zycie z chwila ogloszenia.

Genosse- Wanda Stadt 17.06.2007

-- podlord Bruthus bnt Perun- Radetzky Prezydent MW

Oryginał postanowienia