Postanowienie prezydenta z dnia 13 listopada 2007 r. w/s powołania szefa kancelarii

Ludu pracy! Korzystając z uprawnień nadanych mi przez Konstytucję MW oraz Lud tegoż kraju postanawiam o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta MW, na które to stanowisko powołuję Kamila Przedniewicza.

Do jego obowiązków należeć będą:

W głębokim poważaniu

GWS, 13.11.2007 r. Arkadij Suczysyn Magov Drogi Lider

oryginał postanowienia