Postanowienie prezydenta MW z dnia 8 listopada 2007 r. w/s powołania reprezentantów MW przy OPM

Ludu pracy!

Z dniem dzisiejszym powołuję na reprezentantów przy Organizacji Polskich

Mikronacji następujących towarzyszy:

Jednocześnie odwołuję z tego stanowiska Aleksandra Kellera i Aborcjusza Struszyńskiego z jednoczesnym podziękowaniem za współpracę (w zasadzie w imieniu prezydenta Peruna).

W związku z pewnymi niedomówieniami zmuszony byłem wydać następujące postanowienie. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie jasne.

W głębokim poważaniu

oryginał postanowienia