Postanowienie prezydenta MW z dnia 25. lipca 2007 r. w/s powołania buduara Winnicy

Niniejszym powoluje Tow. Ivo Marija "Ingavarro" de Folvil na buduara miasta Winnica.

Genosse- Wanda Stadt 25.07.1951.

--

podlord Bruthus bnt Perun- Radetzky Drogi Lider

Oryginał postanowienia