Postanowienie prezydenta MW z dnia 16. soerpnia 2007 r. w/s powołania buduara miasta San Jang

Niniejszym powoluje Tow. Ciupaka- Radetzky'ego na stanowisko buduara miasta San Jang.

Genosse- Wanda Stadt. 16.08.207.

podlord Bruthus bnt Perun- Radetzky

Oryginał postanowienia