Postanowienie prezydenta MW z dnia 12. lipca 2007 r. w/s przewodniczącego Kancelarii Prezydenta

Niniejszym, w zwiazku z brakiem zainteresowania pracami Kancelarii, odwoluje ze stanowiska Tow. Kaczynskiego.

Genosse- Wanda Stadt 12.07.2007.

podlord Bruthus Perun- Radetzky

Oryginał postanowienia