Postanowienie prezydenta MW z dnia 10. lipca 2007 r. w/s Komisarza Ludowego d/s Propagandy

Niniejszym przyjmuje dymisje Tow. Czarneckiego z funkcji KL ds. Propagandy, w zwiazku z wygraniem przez niego wyborow na Pretora. Jednoczesnie powoluje na stanowisko Komisarza Ludowego ds. Propagandy buduara miasta stolecznego Genosse Wanda Stadt, Tow. Gromoslawa Struszynskiego.

Genosse-Wanda Stadt 10.07.2007.

-- podlord Bruthus Perun- Radetzky Prezydent Mandragoratu Wandystanu Drogi Lider

Oryginał postanowienia