Postanowienie prezydenta MW z dnia 02.września 2007 r. w sprawie powołania przedstawicieli MW przy OPM

Niniejszym powołuję Tow. Struszynskiego, KL ds Propagandy i Tow. Kellera, KL ds Edukacji na przedstawicieli Mandragoratu Wandystanu przy Organizacji Polskich Mikronacji. Upoważniam Towarzyszy do wypowiadania się we wszelkich dyskusjach w OPM, zastrzegaj±c jednak, że ostatecznym stanowiskiem Mandragoratu Wandystanu podczas dyskusji w OPM jest stanowisko prezydenta. A także, że tylko prezydent MW jest upoważniony do reprezentowania MW w głosowaniach.

Towarzyszy Struszynskiego i Kellera prosze o zarejestrowania kont na forum OPM i przeslanie mi swoich loginow celem aktywizacji kont u Sekretarza Generalnego.

Genosse- Wanda Stadt, 02.09.2007.

Drogi Lider

Oryginał postanowienia