Postanowienie TL nr 1/09/07 z dnia 19 września 2007 r.::o rozpoczęciu plebiscytu

T R Y B U N L U D O W Y

Ludu pracy! Towarzysze!

Na podstawie wniosku złożonego przez towarzysza Michała Radetzky'ego

Michał O'Rhada pisze:

Czołem Wandystan!

Niniejszym składam na ręce Trybuna wniosek o zorganizowanie referendum w sprawie odwołania tow. Ciupaka ze stanowiska Cenzora.

Towarzysz Ciupak ostatnio działa i zachowuje się w sposób dość nerwowy i nie przystający do powagi jego stanowiska, co widać po jego licznych wypowiedziach. Zaważa to na jego decyzjach, które są wg. mnie niesłuszne, na przykład kwestia tow. Pupki powinna zostać rozwiązana przez odwołanie go ze stanowiska kwiatona ze względu na jego przedłużającej się nieobecności na sali Churału Ludowego. Co więcej, w mojej opinii tow. Ciupak zdradza odchylenia od ideologii wandejskiej, przemyca twierdzenia monarchofaszystowskie, co łącznie w mojej opinii jest wystarczającą przyczyną do jego odwołania z tego stanowiska.

POSTANAWIAM

o uruchomieniu procedury plebiscytu w sprawie odwołania towarzysza Pawła Ciupaka ze stanowiska Cenzora.

Plebiscyt odbędzie się w terminie: 25-27 września Chyba, że z przyczyn obiektywnych (brak skryptów do plebiscytu, Ciupak odmówił wykonania - do czego miał prawo, a Khand może nie zdąrzyć z napisaniem skryptów zaraz po powrocie) będę zmuszony go przesunąć, jednak w takim wypadku zostanie to podane do wiadomości publicznej odpowiednio wcześnie.

Prawo głosu będą mieli wszyscy obywatele Mandragoratu Wandystanu. Prosiłbym, aby każdy zapoznał się z sylwetką tow. Ciupaka i jego działaniami (szczególnie tymi ostatnimi, bo to głównie o nie chodzi we wniosku Radetzky'ego kiedy mówi on o "monarchofaszystowskich twierdzeniach"), a także ze sprawą tow. Pupki poruszoną przez wnioskodawcę.

Liczę, iż towarzysze licznie wezmą udział w głosowaniu, a także o głosy szczere, rozważne i przemyślane.

Arkadij "Mag" Michailowicz Magov-Radetzky Komisarz Ludowy ds Aktywizacji Młodzieży Trybun Ludowy wandu-wandu: 9554315