Postanowienie Prezydentki w sprawie ratyfikacji traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Bialenią

GWS, 26 listopada 2014 r.

Postanawiam o ratyfikacji Traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Mandragoratem Wandystanu a Republiką Bialeńską.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu