Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia powszechnej mobilizacji

Genosse-Wanda-Stadt, 22.04.2018

1.

Zarządza się powszechną mobilizację Sarmackiej Armii Ludowej.

2.

Pierwszym dniem mobilizacji jest niedziela 22 kwietnia 2018 r.; następne dni liczą się kolejno jako drugi, trzeci, etc. dzień mobilizacji.

3.

Powołuje się do czynnej służby wojskowej wszystkich żołnierzy SAL, bez względu na wiek, kategorię zdrowia, rodzaj służby i stan spoczynku.

4.

Żołnierze przebywający na urlopach czasowych zobowiązani są bezzwłocznie powrócić do służby w związku z cofnięciem wszelkich urlopów czasowych.

5.

Winni niezgłoszenia się do czynnej służby wojskowej w myśl niniejszego postanowienia będą ukarani według przepisów prawa.

/—/ Jezus Ipanienko, Prezydent MW