Postanowienie Prezydenta w sprawie nadania orderu z okazji rocznicy premiery albumu stripFuckingSlashes zespołu FATAL ERROR

GWS, 20 listopada 2017 r.

W uznaniu szczególnego przodownictwa w informatycznym ogólnowandejskim robotniczym czynie społecznym, to jest za stworzenie, przetestowanie i udostępnienie Państwowego Ośrodka Magazynowania Faksymili, który stanowić będzie kamień rzutberetowy w ludowym dziele budowy stron Mandragoratu Wandystanu, nadaję towarzyszce Polynie V. Order Pracy ze Złotą Gwiazdą.

Postanowienie wchodzi w życie w chwili jego ogłoszenia.

Jezus Ipanienko, Prezydent