Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 9 sierpnia 2008 roku o zmianach w składzie Rady Komisarzy Ludowych

Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 9 sierpnia 2008 roku o zmianach w składzie Rady Komisarzy Ludowych

Towarzyszki i Towarzysze!

Po głębokich przemyśleniach związanych z ostatnimi wydarzeniami i wcześniejszych rozmowach z obywatelami Wandystanu, a także w związku z uruchomieniem i wdrożeniem systemu gospodarczego CINTRA postanowiłem wprowadzić zmiany w składzie Rady Komisarzy Ludowych.

  1. Powołuję tow. Kellera Aleksandra na stanowisko Komisarza Ludowego d/s Infrastruktury i Kanalizacji. Ufam, że głębokie doświadczenie Tow. i fakt iż ubiegał sie o podobne stanowisko od kilku tygodni zaowocuje intensywną praca i ciekawymi projektami. Do zadań nowego Komisarza Ludowego będzie należało stworzenie sieci dróg kołowych i żelaznych Mandragoratu Wandystanu w oparciu o system gospodarczy CINTRA, a także sieć lotnisk i portów morskich oraz poprawa warunków sanitarnych ubogiej ludności wiejskiej.

  2. Powołuję tow. Zaorskiego Jana na stanowisko Komisarza Ludowego d/s Finansów. Wcześniejsze doświadczenie Towarzysza, a także duża inicjatywa własna gwarantują prawidłowe zagospodarowanie finansów Państwa Ludowego.

  3. Odwołuję tow. Peruna Bruthusa ze stanowiska Komisarza Ludowego d/s Zagranicznych. Utraciłem do Tow. Peruna zaufanie w związku z jego zbyt bliskimi kontaktami z establishmentem Wolnej Republiki Morvan i sugestiami, iż polityka zagraniczna Mandragoratu winna być prowadzona w dużej mierze w interesie Państw Siostrzanych. Liczne sugestie jakobym był "sterowany z zewnątrz" również nie przystoją członkowi mojego gabinetu. Niestety nie podzielam poglądów Tow. Peruna i na chwilę obecną nie wyobrażam sobie dalszej współpracy. Wyrażam nadzieję, że swoje olbrzymie doświadczenie Tow. Perun spożytkuje jako reprezentant Państwa Ludowego przy Organizacji Polskich Mikronacji oraz w Radzie Polityki Zagranicznej.

  4. Stanowisko Komisarza Ludowego d/s Zagranicznych będę sprawował osobiście do czasu znalezienie lepszego kandydata.

  5. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Genosse-Wanda-Stadt

9 sierpina 2008

(-) Ivo "Ingawaar" de Folvil

Drogi Lider