Postanowienie Prezydenta MW z dnia 30 października 2007 r. w/s powołania KLd sAMiS

Towarzysze! Mocą nadaną mi przez konstytucję MW oraz Lud postanawiam:

powołać tow. Arkadij Magova (tj. mnie) na stanowisko Komisarza Ludowego ds Aktywizacji Młodzieży i Sportu.

Swoją decyzję motywuję brakiem kandydatów na to stanowisko wywołanym odrzuceniem moich propozycji przez każdego, któremu ją złożyłem, a także brakiem innych aktywnych osób pasujących do wymagań jakie ten Komisarz Ludowy musi spełnić.

GWS, 26.10.2007 r. Arkadij Suczysyn Magov Drogi Lider

oryginał postanowienia