Postanowienie Prezydenta MW z dnia 26 września 2007 r. w/s przedłużenia urzędowania wiceprezydenta

Niniejszym postanawiam o pzredłużeniu pełnienia obowiązków prezydenta MW przez wiceprezydenta Tow. Radetzky'ego do dnia 30.09.3007. wlacznie.

Genosse- Wanda Stadt 26.09.2007.

Drogi Lider