Postanowienie Prezydenta MW z dnia 26 października 2007 r. w/s powołania Komisarzy Ludowych

Towarzysze! Ludu pracy!

Mocą nadaną mi przez wybór Ludu i Konstytucję MW postanawiam powołać na stanowisko Komisarza Ludowego:

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

GWS, 26.10.2007 r. Arkadij Suczysyn Magov Drogi Lider

oryginał postanowienia