Postanowienie Prezydenta MW z dnia 25 września 2007 r. w/s powołania buduara Winnicy

Genosse- Wanda Stadt 25.09.2007

Postanowienie prezydenta MW z dnia 25. lipca 2007 r. w/s powołania buduara Winnicy

Niniejszym powoluje towarzysza Kamila Przedniewicza na buduara miasta Winnica.

tow. Radziecki

Wiceprezydent

Oryginał postanowienia