Postanowienie Prezydenta MW z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powolania Komisarza Ludowego ds. Aktywizacji Mlodziezy

Niniejszym powoluje Tow. Arkadija Magova- Radetzky'ego na urzad Komisarza Ludowego ds. Aktywizacji Mlodziezy.

Genosse- Wanda Stadt, 10.09.2007.

Drogi Lider

Oryginał postanowienia