Postanowienie Prezydenta MW z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania Komisariatu Ludowego ds. Aktywizacji Mlodzieży

Niniejszym powoluje Komisariat Ludowy ds. Aktywizacji Mlodziezy.

Do zadan Komisariatu bedzie nalezalo:

Genosse- Wanda Stadt, 10.09.2007.

Drogi Lider

Oryginał postanowienia