Postanowienie Prezydenta MW z dnia 06. września 2007 r. w sprawie powołania Komisarza Ludowego ds. Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego

Niniejszym, w zwiazku z opuszczeniem Ludowej Ojczyzny przez Tow. Ingavarro i zwolnieniem funkcji KL powoluje Tow. Micha³a Radzieckiego na funkcje Komisarza Ludowego ds. Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego.

Juz na marginesie dodam, ze Tow. Radziecki jest doswiadczonym na polu animacji kultury obywatelem, jeszcze w KS zwiazanym silnie z ministerstwem kultury.

Genosse- Wanda Stadt, 06.09.2007.

-- Drogi Lider

Oryginał postanowienia