Postanowienie Prezydenta MW z dnia 05. września 2007 r. w sprawie powolania Rady Polityki Zagranicznej

Niniejszym powoluje Rade Polityki Zagranicznej, organ doradczy przy prezydencie Mandragoratu Wandystanu.

Do zadan rady bedzie nalezalo:

W sklad Rady Polityki Zagranicznej wchodza:

Genosse- Wanda Stadt, 05.09.2007.

dr net. Bruthus agregat Perun- Radetzky Drogi Lider

Oryginał postanowienia