Postanowienie Pretora o wszczęciu postępowań 20.09.2014

GWS, 20 września 2014 r.

§1 [Wszczęcie postępowań]

  1. Postanawia się o wszczęciu postępowań przygotowawczych w sprawach: a) Wandystan vs. Walterycz - z wniosku tow. Radzieckiego, ówczesnego Prezydenta MW; b) Wandystan vs. Alojzy Pupka - z oskarżenia publicznego;
  2. Postanawia się, że ws. Wandystan vs. Walterycz do rozstrzygania powołany zostanie trybunał obywateli. Skład trybunału zostanie wyznaczony w przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu sprawy.

§2 [Postanowienia końcowe]

Wszczęcie postępowań podaje się do wiadomości publicznej.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent