Postanowienie Cenzorki nr 12 w sprawie nadania obywatelstwa wandejskiego (E. S. Kałmanawardze) i jego utraty przez dwóch renegatów (M. Zwell, W. A. Konewcker-Skurwinowisty)

GWS, 28 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu nadaję obywatelstwo wandejskie tow. Ekskomunikowi Spacjuszowi Kałmanawardze i stwierdzam jego utratę przez następujących renegatów na ich własne życzenie:

Pouczenia:

  1. Nie mówi się „chciałbym”, tylko „zwracam się z wnioskiem o”.
  2. Obywatelstwo wandejskie nie powinno być czymś co można od niechcenia rzucać tak jak ja Torpeda.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska, cenzorka