Postanowienie Cenzora o odebraniu obywatelstwa

GWS, 17 lipca 2014 r.

§1 [Odebranie obywatelstwa]

Odbiera się obywatelstwo towarzyszowi Kimowi Ciąg Suta.

§2 [Pouczenie]

Potem będzie trudniej dostać.

/-/ Max Zwell, Cenzor